FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र आव्हानको सूचना!!!

बोलपत्र आव्हानको सूचना
पहिलो पटक प्रकाशित मितिः२०७६/०९/२०

सडक स्तोरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।।

सडक स्तरोन्न्ाति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना
पहिलो पटक प्रकाशित मितिः२०७६/०८/२२

कर्मचारी आवश्यकता !!!

ईमेल मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ। भौचर, आवेदन फारम र आवश्यक प्रमाणपत्रहरु
स्कान गरेर निम्न विवरणमा ईमेल गर्न सकिनेछ र अन्तर्वाताको दिन सबै कागजातको सक्कली प्रति लिएर उपस्थित हुनु पर्नेछ।
ईमेल : ito.khandadevimun@gmail.com 

दस्तावेज: 

कर्मचारी आवश्यकता !!!

ईमेल मार्फत समेत आवेदन दिन सकिनेछ। भौचर, आवेदन फारम र आवश्यक प्रमाणपत्रहरु
स्कान गरेर निम्न विवरणमा ईमेल गर्न सकिनेछ र अन्तर्वाताको दिन सबै कागजातको सक्कली प्रति लिएर उपस्थित हुनु पर्नेछ।
ईमेल : ito.khandadevimun@gmail.com

दस्तावेज: 

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना 

 

प्रथम पटक प्रकाशित ( नयाँ पत्रिका ) मिति 2076/04/31 गते 

Pages