FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

रोजगारमूलक आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्ने सम्बन्धमा (वडा कार्यालयहरु सबै)

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

दस्तावेज: 

खाँडादेवी गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको मिति २०७६/१२/१८ को निर्णय

हालै विदेशबाट यस गाउँपालिकामा आउनुभएका व्यक्तिहरुको नामावली (परिवारसहित)