FAQs Complain Problems

समाचार

७५/७६

म्याद थप गरिएकाे सुचना युवा उद्यम कार्यक्रम

खाँडादेवी गाउँपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने युवा उद्दमीहरुबाट युवा उद्दम व्यवसायीक योजना पेश गर्ने

७५% अनुदानमा कृर्षि औजार तथा मेसिनरी