FAQs Complain Problems

पाँचौ गाउँसभामा यस गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यू निति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै ।