FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

वडा फोन नं ईमेल

ज्ञानकुमार श्रेष्ठ

अध्यक्ष

9854030261 gyankst@gmail.com

रमा घिसिङ

उपाध्यक्ष

9854030260 rama.khandadevi@gmail.com

राम कुमार श्रेष्ठ

वडाध्यक्ष

वडा नं. १ 9851039913 shrestharamkumar812@gmail.com

केशव कुमार प्रधान

वडाध्यक्ष

वडा नं. २ 9851110451 keshavkumarpradhan8@gmail.com

पुस्कर कुमार कार्की

वडाध्यक्ष

वडा नं. ३ 9861377275 puskarkumarkarki@gmail.com

पुस्कर कुमार कार्की

प्रवक्ता

9861377275 puskarkumarkarki@gmail.com

कृष्‍ण प्रसाद पौडेल

वडाध्यक्ष

वडा नं. ४ 9844043221

मनोज पौडेल

वडाध्यक्ष

वडा नं. ५ 9841256657 Paudelmanoj256657@gmail.com

नारायण कार्की

वडाध्यक्ष

वडा नं. ६ 9854043035

सिरे तामाङ

वडाध्यक्ष

वडा नं. ७ 9843045086 sirelaltamang@gmail.com

जङ्ग लाल तामाङ

वडाध्यक्ष

वडा नं. ८ 9844412244

अकल बहादुर भण्डारी

वडाध्यक्ष

वडा नं. ९ 9844010046 akalbdrbhandari49@gmail.com

गोपाल दर्जी

कार्यापालिका सदस्य

9860616871

उमा लामा

कार्यापालिका सदस्य

9848505675

सानु कान्छी खड्का

कार्यापालिका सदस्य

9844517231

अम्बिका श्रेष्ठ

कार्यापालिका सदस्य

9844199064

गोमा बि.क

कार्यापालिका सदस्य

9845509989

बिमला माझी

कार्यापालिका सदस्य

9861122219

जीवन राना मगर

वडा सदस्य

वडा नं.१ 9840948071

मान बहादुर तामाङ

वडा सदस्य

वडा नं.१ 9849024028

मन्जु श्रेष्ठ

वडा सदस्य

वडा नं.१ 9840739353

दुर्गा बि.क

वडा सदस्य

वडा नं.१ 9818202933

सानो काजी बुढाथोकी

वडा सदस्य

वडा नं. २ 9745390995

प्रविन श्रेष्ठ

वडा सदस्य

वडा नं. २ 9861460001

उमा लामा

वडा सदस्य

वडा नं. २ 9848505675

पञ्च माया खाती

वडा सदस्य

वडा नं. २ 9861687691

राजेश श्रेष्ठ

वडा सदस्य

वडा नं. ३ 9862270487

दुर्गा बहादुर माझी

वडा सदस्य

वडा नं. ३ 9843877750

सानुकान्छी खड्का

वडा सदस्य

वडा नं. ३ 9844517231

सुन्तली वागदाश

वडा सदस्य

वडा नं. ३ 9864530235

लाल ब. माझी

वडा सदस्य

वडा नं. ४ 9841605749

भिम बहादुर बस्नेत

वडा सदस्य

वडा नं. ४ 9844517224

उर्मिला मुङराती

वडा सदस्य

वडा नं. ४ 9860117060

लिला कुमारी श्रेष्ठ

वडा सदस्य

वडा नं. ४ 9869100137

गजेन्द्र ब. कार्की

वडा सदस्य

वडा नं. ५ 9841633455

ओम ब. मोक्तान

वडा सदस्य

वडा नं. ५ 9841895070

अम्बिका श्रेष्ठ

वडा सदस्य

वडा नं. ५ 9746467747

निर्मला सार्की

वडा सदस्य

वडा नं. ५ 9861306460

मिलन खत्री

वडा सदस्य

वडा नं. ६ 9841155661

कुशल खत्री

वडा सदस्य

वडा नं. ६ 9851194559

कुसुम तामाङ

वडा सदस्य

वडा नं. ६ 9843500197

कल्पना नेपाली महते

वडा सदस्य

वडा नं. ६ 9844419932

कृष्ण ब. कार्की

वडा सदस्य

वडा नं. ७ 9862257472

चण्डिका लाल मोक्तान

वडा सदस्य

वडा नं. ७ 9844095506

शान्ता कुमारी तामाङ

वडा सदस्य

वडा नं. ७ 9849890229

बुद्धिमाया दमाई

वडा सदस्य

वडा नं. ७ 9869248332

राम्जी भण्डारी

वडा सदस्य

वडा नं. ८ 9864029589

खड्ग ब. कार्की

वडा सदस्य

वडा नं. ८ 9844233063

लक्ष्मी माया राना मगर

वडा सदस्य

वडा नं. ८ 9869026982

गोमा वि.क.

वडा सदस्य

वडा नं. ८ 9845509989

गोरे तामाङ

वडा सदस्य

वडा नं. ९ 9844394183

काले तामाङ

वडा सदस्य

वडा नं. ९ 9863674808

अनिता तामाङ

वडा सदस्य

वडा नं. ९ 9863785492

कुमारी दर्नाल

वडा सदस्य

वडा नं. ९ 9869253290