FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
मुना पाख्रिन कृषि शाखा प्रमुख कृषि विकास munamaya777@gmail.com 9865079188
कुसुमा भुजेल स. कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा bhujel.kusuma001@gmail.com 9863622417
निरोज लामा स. कम्प्युटर अपरेटर nirojthokar@gmail.com 9841667386
विष्णु प्रसाद सुवेदी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत subedibishnu6661@gmail.com 9854043740
महाप्रसाद दंगाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत hellodangal21@gmail.com 9854043740
विकास सुन्दास प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bsundas96@gmail.com 9854043740
दुर्गा कुमारी दाहाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
अनन्त सापकोटा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत / लेखा अधिकृत sapkota.ananta@gmail.com 9854043740
शंकरराज झा प्रशासन अधिकृत प्रशासन 9846788777
इन्द्र प्रसाद भट्टराई शिक्षा अधिकृत योजना शाखा bhattrai.indra999@gmail.com 9843590413
अमिरा चापागाँई कृषि अधिकृत कृषि amirachapagain03@gmail.com 9860260673
ईश्वर खड्का इन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार esorkhadka2046@gmail.com 9849619986
रिप बहादुर खत्री शिक्षा , युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख शिक्षा शाखा edu.khandadevimun@gmail.com 9844267171
योबन राना मगर स. कम्प्युटर अपरेटर वडा नं. १ 9742534899
सिता शर्मा नर्सिङ अधिकृत स्वास्थ्य 9744015513
गंगाराम मानन्धर प्रशासन चौथो स्टोर शाखा gangarammanandhar753@gmail.com 9849069005