FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नारायण लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत env.narayan@gmai.com 9854043740
ओम प्रकाश श्रेष्ठ सूचना अधिकारी स्वास्थ्य 9844142075, 9863023017
कुमार पाठक अधिकृत छैठौ - पशु शाखा पशुपन्छी विकास 9861054440
मिन बहादुर थापा शिक्षा अधिकृत शिक्षा, प्रशासन mmnthapa@gmail.com 9843423707
इन्द्र प्रसाद भट्टराई योजना अधिकृत योजना शाखा bhattrai.indra999@gmail.com 9843590413
डा. रमिता लामा पशु चिकित्सक पशुपन्छी विकास lama.rmta@gmail.com 9844283309
अर्जुन तामाङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि ito.khandadevimun@gmail.com 9844400099
बिपिन के.सी. रोजगार संयोजक रोजगार beepinkessy@gmai.com 9849163159
उद्बव बहादुर लुंगेली लेखापाल लेखा शाखा lungeliuddhab@gmail.com 9844316464
राजेश्वरी आचार्य खा.पा.स.टे. 9846095001
गोकर्ण खत्री सब - ईन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार 9854040813
प्रवेश कार्की सब - ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा praweshkarki62@gmail.com 9864007540
अर्जुन श्रेष्ठ MIS अपरेटर सूचना प्रविधि arjunshrestha2054@gmail.com 9844387662
अर्थ बिक्रम लामा अ. सब- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा arthabikram@gamil.com 9851215384
विस्लाल थोकर अ. सब- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा bishalthokar6@gmail.com 9844283364
गंगाराम मानन्धर प्रशासन चौथो स्टोर शाखा gangarammanandhar753@gmail.com 9849069005
बबिता कुमारी शाही सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा babita.sani2050@gmail.com 9848889588
अर्जुन कुमार कार्की अ. सब- ईन्जिनियर योजना शाखा majagharearjun@gmail.com 9854040477
प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ फिल्ड सहायक सूचना तथा पञ्जिकरण cdsprem9841@gmail.com 9841621463
पवित्रा मानन्धर कानूनी सहजकर्ता न्यायिक समिति pabitra.manandhar99@gmail.com 9844246899
रिता मानन्धर फिल्ड सहायक सूचना तथा पञ्जिकरण manandhar.rita48@gmail.com 9844421427
निरोज लामा सचिवालय कम्प्युटर सहायक nirojthokar@gmail.com 9841667386
विजय श्रेष्ठ ना.प्रा.स - कृषि कृषि विकास शाखा bijayashrestha450@gmail.com 9844412585
आकाश लामा ‌‍‌ओ.भि.ओ.टी कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा akashlama006@gmail.com 9840578745
विद्‍दालाल मोक्तान प्र.स्वा.प्रा.स कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा bidhyalalatamang@gmail.com 9865122041
सुबाश कार्की स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा subashkarki813@gmail.com 9864007748
कुसुमा भुजेल स. कम्प्युटर अपरेटर सूचना प्रविधि शाखा bhujel.kusuma001@gmail.com 9863622417
वियानी सिंजाली मगर स. कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा biyanimagar22@gmail.com 9742827980
उर्मिला कुमारी के.सी उ.वि . सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा kcurmee09@gmail.com 9861820836
शोभा वि.क उ.वि . सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा shovabk723@gmail.com 9844388382
बिमल तामाङ सवारी चालक हलुका सवारी चालक 9844280336
बिपिन बोहोरा सवारी चालक हलुका सवारी चालक bipinbohara525@gmail.com 9860809295
युवराज थापा सवारी चालक हलुका सवारी चालक puskarthapa8848@gmail.com 9854040090