FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
गौरवराज के.सी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत gaurabkc12@gmail.com 9854043740
विदुर शर्मा नेपाल बरिष्ठ लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन
ओम प्रकाश श्रेष्ठ सूचना अधिकारी स्वास्थ्य 9863023017, 9844142075
कुमार पाठक अधिकृत छैठौ - पशु शाखा पशुपन्छी विकास 9861054440
मिन बहादुर थापा शिक्षा अधिकृत शिक्षा, प्रशासन mmnthapa@gmail.com 9769767310
अर्जुन तामाङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि ito.khandadevimun@gmail.com 9769767315
डा. रमिता लामा पशु चिकित्सक पशुपन्छी विकास lama.rmta@gmail.com 9844283309
बिपिन के.सी. रोजगार संयोजक रोजगार beepinkessy@gmai.com 9849163159
रामचन्द्र ढुंगेल इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा  986-0075525
निरोज खड्का कृषि अधिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा 9869638617
गोकर्ण खत्री सब - ईन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार 9854040813
राजेश्वरी आचार्य खा.पा.स.टे. 9846095001
प्रेमलाल रिजाल प्रा.स. शिक्षा rijal.premlal@gmail.com 9843934874
विपिन रोका आन्तरिक लेखा परिक्षक लेखा परिक्षण bipin.roka1@gmail.com 9849098830
दिपकला बस्नेत (काफ्ले) सहायक पाचौं जिन्सी(स्टोर) शाखा dipikakafle61@gmail.com 9814303375
पवित्रा मानन्धर कानूनी सहजकर्ता न्यायिक समिति pabitra.manandhar99@gmail.com 9844246899
अर्जुन श्रेष्ठ MIS अपरेटर पन्जिकरण arjunshrestha2054@gmail.com 9844387662
प्रवेश कार्की सब - ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा praweshkarki62@gmail.com 9864007540
निश्चल डोटेल नेत्र सहायक ग्रामिण आँखा केन्द्र 9845835924
विस्लाल थोकर अ. सब- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा bishalthokar6@gmail.com 9844283364
बबिता कुमारी शाही सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा babita.sani2050@gmail.com 9848889588
अर्जुन कुमार कार्की अ. सब- ईन्जिनियर योजना शाखा majagharearjun@gmail.com 9854040477
प्रवल कुमार के.सी. स. कम्प्युटर अपरेटर सचिवालय kcprabalraja@gmail.com 9854030258
वियानी सिंजाली मगर स. कम्प्युटर अपरेटर सचिवालय biyanimagar22@gmail.com 9854030259
रिता मानन्धर फिल्ड सहायक सूचना तथा पञ्जिकरण manandhar.rita48@gmail.com 9844421427
सुबाश कार्की स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा subashkarki813@gmail.com 9864007748
विजय श्रेष्ठ ना.प्रा.स - कृषि कृषि विकास शाखा bijayashrestha450@gmail.com 9844412585
आकाश लामा ‌‍‌ओ.भि.ओ.टी कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, आँपचौर akashlama006@gmail.com 9840578745
विद्‍दालाल मोक्तान प्र.स्वा.प्रा.स कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा bidhyalalatamang@gmail.com 9865122041
गणेश रोका पशु प्राविधिक कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, भदौरे rokaganesh034@gmail.com 9844437855
समिर लामा ना.प्रा.स - कृषि कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, भदौरे samirlama9797@gmail.com 9862439659
नविन श्रेष्ठ ईलेक्ट्रिसियन सूचना प्रविधि शाखा nabin103023@gmail.com 9769767314
शोभा वि.क उ.वि . सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा shovabk723@gmail.com 9844388382
पदम कुमार श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं. २ 9840264536
प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ फिल्ड सहायक वडा नं. ३ cdsprem9841@gmail.com 9841621463

Pages