FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नारायण लामिछाने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत env.narayan@gmai.com 9854043740
ओम प्रकाश श्रेष्ठ सूचना अधिकारी स्वास्थ्य 9844142075, 9854030257
कुमार पाठक अधिकृत छैठौ - पशु शाखा पशुपन्छी विकास 9861054440
मिन बहादुर थापा शिक्षा अधिकृत शिक्षा, प्रशासन mmnthapa@gmail.com 9769767310
अर्जुन तामाङ सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि ito.khandadevimun@gmail.com 9769767315
डा. रमिता लामा पशु चिकित्सक पशुपन्छी विकास lama.rmta@gmail.com 9844283309
बिपिन के.सी. रोजगार संयोजक रोजगार beepinkessy@gmai.com 9849163159
रामचन्द्र ढुंगेल इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा  986-0075525
निरोज खड्का कृषि अधिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा 9869638617
गोकर्ण खत्री सब - ईन्जिनियर भौतिक पूर्वाधार 9854040813
राजेश्वरी आचार्य खा.पा.स.टे. 9846095001
उद्बव बहादुर लुंगेली लेखापाल लेखा शाखा lungeliuddhab@gmail.com 9844316464
प्रेमलाल रिजाल प्रा.स. शिक्षा rijal.premlal@gmail.com 9843934874
विपिन रोका आन्तरिक लेखा परिक्षक आर्थिक प्रशासन/ स्टोर bipin.roka1@gmail.com 9849098830
पवित्रा मानन्धर कानूनी सहजकर्ता न्यायिक समिति pabitra.manandhar99@gmail.com 9844246899
प्रवेश कार्की सब - ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा praweshkarki62@gmail.com 9864007540
अर्थ बिक्रम लामा अ. सब- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा arthabikram@gamil.com 9851215384
विस्लाल थोकर अ. सब- ईन्जिनियर प्राविधिक शाखा bishalthokar6@gmail.com 9844283364
बबिता कुमारी शाही सहायक महिला विकास निरीक्षक महिला तथा बालबालिका शाखा babita.sani2050@gmail.com 9848889588
अर्जुन कुमार कार्की अ. सब- ईन्जिनियर योजना शाखा majagharearjun@gmail.com 9854040477
वियानी सिंजाली मगर स. कम्प्युटर अपरेटर सचिवालय biyanimagar22@gmail.com 9854030259
सुबाश कार्की स. कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा subashkarki813@gmail.com 9864007748
रिता मानन्धर फिल्ड सहायक सूचना तथा पञ्जिकरण manandhar.rita48@gmail.com 9844421427
विजय श्रेष्ठ ना.प्रा.स - कृषि कृषि विकास शाखा bijayashrestha450@gmail.com 9844412585
हरि घिसिङ पशु प्राविधिक पशुपन्छी सेवा hari.ghising1994@gmail.com 9864015979
आकाश लामा ‌‍‌ओ.भि.ओ.टी कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, आँपचौर akashlama006@gmail.com 9840578745
विद्‍दालाल मोक्तान प्र.स्वा.प्रा.स कृषि तथा पशुपंक्षी शाखा bidhyalalatamang@gmail.com 9865122041
गणेश रोका पशु प्राविधिक कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, भदौरे rokaganesh034@gmail.com 9844437855
समिर लामा ना.प्रा.स - कृषि कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, भदौरे samirlama9797@gmail.com 9862439659
नविन श्रेष्ठ ईलेक्ट्रिसियन सूचना प्रविधि शाखा nabin103023@gmail.com 9769767314
शोभा वि.क उ.वि . सहजकर्ता लघु उद्यम शाखा shovabk723@gmail.com 9844388382
अर्जुन श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं. १ 9844387662
पदम कुमार श्रेष्ठ वडा सचिव वडा नं. २ 9840264536
प्रेम कृष्ण श्रेष्ठ फिल्ड सहायक वडा नं. ३ cdsprem9841@gmail.com 9841621463
शान्ति प्रसाद पौडेल वडा सचिव वडा नं. ४ 9844202525

Pages