FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्रान सम्बन्धी सूचना!!! (तेस्रो पटक)

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

दस्तावेज: 

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्रान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना।

दस्तावेज: 

विभिन्न ठेक्काहरुको मूचुल्का !