FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

कृषि उपकरण खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! (प्राविधिक स्पेशिफिकैशन सहित)

फलफूल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा विरुवा वितरण तथा रोपण अभियान( ५०% अनुदान सम्बन्धमा)

फलफूल विरुवाको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।