FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र आव्हानको सूचना!!!

ढुंङ्गा,गिट्टी,बालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।।

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!!!

दस्तावेज: