FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९ असार १० गते उपाध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक

७८/७९ 06/27/2022 - 16:03 PDF icon आर्थिक ऐ.pdf, PDF icon खाँडादेवी गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९.pdf

मिति २०७९ ‍असार १० गते अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको निति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/27/2022 - 15:57 PDF icon final Niti tatha karyakram print.pdf

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न निवदेन सम्बन्धमा ।

७८/७९ 02/13/2022 - 16:11 PDF icon 1610955310-अनुसूचि-१-बेरोजगार-दर्ताको-फाराम-.pdf

कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम ( मागमा आधारित, गोठसुधार, लोपन्मुखक जात)

७८/७९ 09/06/2021 - 13:01 PDF icon लोपोन्मुख सूचना.pdf, PDF icon गोठ भकारो सुधार सूचना.pdf

बजेट किताव आ.व. २०७८/०७९

७८/७९ 08/16/2021 - 17:28 PDF icon khandadevi red book final.pdf

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट- २०७८

७८/७९ 07/21/2021 - 08:30 PDF icon khandadeavi red book- draft.pdf

निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 18:57 PDF icon फईनल नयाँ निति तथा कार्यक्रम pdf watermark.pdf

साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना

७७/७८ 02/23/2021 - 16:23 PDF icon लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना.pdf

फलफूल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा विरुवा वितरण तथा रोपण अभियान( ५०% अनुदान सम्बन्धमा)

७७/७८ 02/18/2021 - 13:35

कार्यक्रम पूस्तिका ०७७-७८

७७/७८ 12/24/2020 - 10:40 PDF icon खाँडादेवी गाउँपालिका कार्यक्रम पूस्तिका ०७७-७८.pdf

Pages