FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सम्बन्धमा।

८०/८१ 03/01/2024 - 19:16

माटो शिविर संचालन सम्बन्धमा।

८०/८१ 02/27/2024 - 15:32

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! (शिक्षा)

७९-८० 01/24/2024 - 11:55

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 01/24/2024 - 11:49 PDF icon silbandi suchana_000329.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 10/08/2023 - 17:01 PDF icon सुनकोशी बालुवा सूचना (३-प्याकेज) (प्रथम) सूचना.pdf

आ.व. २०८०- ०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम

८०/८१ 09/10/2023 - 13:17 PDF icon final red book 2080-2081.pdf

विनियोजन ऐन, २०८० (बजेट तथा कार्यक्रम सहित)

८०/८१ 07/15/2023 - 16:29 PDF icon खाँडादेवी गाउँपालिका बजेट final.pdf, PDF icon विनियोजन विद्येयक - २०७९ A4.pdf

प्रस्ताव आव्हानको सूचना!! (उद्योग शाखा)

७८/७९ 03/03/2023 - 14:32

बेरोजगार सूचीमा सूचिकरण भई न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना।

७८/७९ 02/15/2023 - 14:21 PDF icon बेरोजगार-दर्ता-फाराम.pdf

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) स्थापना कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

७८/७९ 01/26/2023 - 16:59

Pages