FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. 077/78 को बजेट तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/21/2020 - 07:54 PDF icon budget.pdf

कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताब आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

७६/७७ 01/23/2020 - 20:22

निति, बजेट तथा कार्यक्रम २०७६

७६/७७ 07/18/2019 - 12:31 PDF icon Niti tatha karyakram 2076.pdf

खाँडादेवी गाउँपालिका भित्र स्थायी बसोबास गर्ने युवा उद्दमीहरुबाट युवा उद्दम व्यवसायीक योजना पेश गर्ने

७५/७६ 06/19/2019 - 17:59

७५% अनुदानमा कृर्षि औजार तथा मेसिनरी

७५/७६ 06/19/2019 - 17:28

सहभागी हुने सम्बन्धमा (राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड)

७५/७६ 05/19/2019 - 16:36

युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई सूवर्ण अवसर !!!

७५/७६ 02/12/2019 - 21:15

गोठभकारो सुधार अनुदान सम्बन्धी सूचना

७५/७६ 02/11/2019 - 11:10

आज मिति २०७५/१०/२५ गते चौथो गाउँसभा तथा हिउँदे अधिवेशन सु-सम्पन्न भएको छ ।

७५/७६ 02/08/2019 - 18:34

मिति २०७५/०३/१० गते गाउँकार्यपालिकाको तेस्रो गाउँसभामा प्रस्तुत आ.व. २०७५/७६ को बजेट

७५/७६ 06/25/2018 - 08:45 PDF icon नीति तथा कर्र्य क्रम.pdf