FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट- २०७८

७८/७९ 07/21/2021 - 08:30 PDF icon khandadeavi red book- draft.pdf

निति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/24/2021 - 18:57 PDF icon फईनल नयाँ निति तथा कार्यक्रम pdf watermark.pdf

साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना

७७/७८ 02/23/2021 - 16:23 PDF icon लागत साझेदारीमा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम सूचना.pdf

फलफूल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा विरुवा वितरण तथा रोपण अभियान( ५०% अनुदान सम्बन्धमा)

७७/७८ 02/18/2021 - 13:35

कार्यक्रम पूस्तिका ०७७-७८

७७/७८ 12/24/2020 - 10:40 PDF icon खाँडादेवी गाउँपालिका कार्यक्रम पूस्तिका ०७७-७८.pdf

साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

७७/७८ 12/05/2020 - 09:13

नया बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना कार्यक्रम

७७/७८ 11/27/2020 - 16:26 PDF icon agi-nursary-notice.pdf

कृषि युवा लक्षित कार्यक्रम

७७/७८ 11/27/2020 - 16:25 PDF icon agi-yuba-notice.pdf

पशुपालन कार्यक्रम (थलो/गोठ/भकारो सुधार कार्यक्रम)

७७/७८ 11/27/2020 - 16:23 PDF icon vet-gothsudar-notice.pdf

पशुपालन कार्यक्रम (थामी, माझी विपन्न, दलित जनजाती अपाङ्ग आदिवासी लक्षित)

७७/७८ 11/27/2020 - 16:22 PDF icon vet-loponmukh-notice.pdf

Pages