FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन (२०७८/०७९) ७८/७९ PDF icon zuTzX1685503664खाँडादेवी गाउँपालिका, २०७८।७९.pdf
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी सन्देशमुलक सामाग्री ८०/८१ PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ४-मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ५-मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ६-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१.pdf, PDF icon ७-मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२.pdf, PDF icon ८-मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
जग्गा वर्गीकरण पुस्तिका ७९-८० PDF icon Khadadevi Gaunpalika_Jagga Bargikaran Pustika -2080_ June 29_July_9 final.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७९ श्रावण देखी २०७९ पुस सम्म) ७९-८० PDF icon सुचनाको हक 2079 दोस्रो त्रैमासिक.pdf
शाखा तथा वडा कार्यालयको कार्यविवरण ७९-८० PDF icon शाखाको कार्यविवरण.pdf
सडक गुरुयोजना ७५/७६ PDF icon Final Report MTMP.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी स्वतः प्रकाशन (२०७९ श्रावण देखी २०७९ असोज सम्म) ७९-८० PDF icon सुचनाको हक 2079 पहिलो त्रैमासिक.pdf
क्षमता विकास योजना (Capacity Development Plan) ७८/७९ PDF icon खाँडादेवी गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना.pdf
गाउँपालिकाको प्रोफाईल - २०७५ ७५/७६ PDF icon Khandadevi summary profile-2075.pdf
GESI रणनिति ७९-८० PDF icon GESI strategy.pdf

Pages