FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र जमानत फुकुवा गरिएको सूचना।

८०/८१ 06/10/2024 - 14:51

दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा।

८०/८१ 02/27/2024 - 15:31 PDF icon dar rate sambandhi suchana.pdf

सूचीकृत भई कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धमा । (कृषि)

८०/८१ 02/15/2024 - 19:07

नदीजन्य पदार्थको लागि बढाबढ सम्बन्धी सूचना ।।

७९-८० 01/24/2024 - 11:58 PDF icon baluwa suchana.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !!! (शिक्षा)

७९-८० 01/24/2024 - 11:55

लेखापरिक्षक सिफारिस गरिएको समन्धमा ।

७९-८० 01/24/2024 - 11:51

शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !!!

७९-८० 01/24/2024 - 11:49 PDF icon silbandi suchana_000329.pdf

आशयको सूचना

८०/८१ 12/24/2023 - 14:36 PDF icon 8_Page_2080 09 07.pdf

बोलपत्र आशयको सूचना

८०/८१ 12/20/2023 - 11:39

नदिजन्य पदार्थको बिक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!

८०/८१ 11/02/2023 - 10:40 PDF icon सूचना सुनकोशी.pdf

Pages