FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

फलफूल दशक अन्तर्गत स्थानीय तहमा विरुवा वितरण तथा रोपण अभियान( ५०% अनुदान सम्बन्धमा)

७७/७८ 02/18/2021 - 13:35

फलफूल विरुवाको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

७७/७८ 02/02/2021 - 13:11

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 10/11/2020 - 14:12 PDF icon 6-Page-Ashoj-22.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/08/2020 - 17:10 PDF icon khandadevi ga pa 4x12.pdf

औषधी खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/07/2020 - 14:16 PDF icon khandadevi ga pa 4x15.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/02/2020 - 13:28

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ! (दोस्रो पटक)

७७/७८ 09/23/2020 - 12:17

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 08/31/2020 - 17:11 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धि सुचाना.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 08/19/2020 - 16:42

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 06/18/2020 - 18:47 PDF icon 2nd time.pdf

Pages