FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा ।

८०/८१ 09/17/2023 - 13:32

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीको लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!

८०/८१ 09/12/2023 - 16:23

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७९-८० 04/13/2023 - 12:21

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा ।

७९-८० 04/05/2023 - 16:27

बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना

७९-८० 04/04/2023 - 14:46 PDF icon patrika.pdf

Invitation for Sealed Quotation

७९-८० 03/29/2023 - 20:21 PDF icon स्यानिटरी प्याड sealed quatation notice (1).pdf

दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । (स्यानेटरी प्याड)

७८/७९ 02/20/2023 - 11:21 PDF icon CamScanner 02-17-2023 13.16.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना! (झोलुङ्गे पुल)

७९-८० 02/08/2023 - 10:15

नदिजन्य पदार्थको बिक्रिका लागि बोलपत्र आह्रान सम्बन्धी सूचना!!! (तेस्रो पटक)

७९-८० 01/26/2023 - 16:53 PDF icon तेस्रो सूचना.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना!

७९-८० 01/26/2023 - 16:45 PDF icon आशयको सूचना.pdf

Pages