FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यसंचालन निर्देशिका-२०७७ ७७/७८ 06/22/2021 - 16:24 PDF icon १०. कार्यसंचालन निर्देशिका-२०७७ new.pdf
आर्थिक ऐन-2077, विनियोजन ऐन 2077 ७७/७८ 06/15/2021 - 18:44 PDF icon ५. आर्थिक ऐन-२०७७.pdf, PDF icon ६. विनियोजन ऐन-२०७७.pdf
२०७६ सालमा पारित भएका ऐनहरु ७६/७७ 12/29/2020 - 17:16 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७६.pdf, PDF icon औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०७६.pdf, PDF icon तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन-२०७६.pdf, PDF icon वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बानकेो ऐन-२०७६.pdf, PDF icon विनियोजन ऐन-२०७६.pdf, PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन-२०७६.pdf, PDF icon संस्था दर्ता ऐन-२०७६.pdf, PDF icon सार्वजनिक निजि साझेदारी व्यवस्रथापन गर्न बनेको ऐन-२०७६.pdf, PDF icon सुशासन ऐन-२०७६.pdf
कोरोना महामारी (COVID 19) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि समुदायमा स्वयंसेव परिचालन सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७६ ७६/७७ 04/12/2020 - 17:27 PDF icon कोरोना महामारी रोकथाम ...... स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/26/2018 - 21:34 PDF icon Khandadevi ganupalikako Arthik yen.pdf
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/26/2018 - 21:31 PDF icon Biniyojan Yen.pdf