FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना ! सूचना ! सूचना (लेखा परिक्षण)

घटना दर्तालाई डिजिटाईजसन गर्नको लागि खरिद सेवा लिने सम्बन्धमा ।

पशुपक्षीं विकास कार्यक्रम(व्यवसायिक फार्म प्रवर्द्धन कार्यक्रम)

कृषक छनौट कार्यक्रम

सामाजिकरुपमा पछाडी परेका सिमान्कृत महिला समुदाय दलित थामी अपाङ्ग धोबी जनजाती लगायतका सिमान्तकित वर्ग लक्षित पशुपन्छी पालन कार्यक्रम किसान छनौट सम्बम्धी सूचना