FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा संकलन तथा बिक्री सम्बन्धी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना !!!!!

दस्तावेज: 

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना (दोस्रोपटक)

कृषि तथा पशुपन्छी पालन अनुदान कार्यक्रम ( मागमा आधारित, गोठसुधार, लोपन्मुखक जात)

बोलपत्र आव्हानको सूचना