FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 10/02/2020 - 13:28

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना ! (दोस्रो पटक)

७७/७८ 09/23/2020 - 12:17

बोलपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 08/31/2020 - 17:11 PDF icon बोलपत्र सम्बन्धि सुचाना.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा संकलन तथा विक्री सम्बन्धी ठेक्काको सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना !

७७/७८ 08/19/2020 - 16:42

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ! (दोस्रो पटक प्रकाशित )

७६/७७ 06/18/2020 - 18:47 PDF icon 2nd time.pdf

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !

७६/७७ 05/27/2020 - 13:12

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 04/13/2020 - 14:15 PDF icon Notice.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना !!!

७६/७७ 03/02/2020 - 18:34

बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७६/७७ 01/23/2020 - 11:05

बोलपत्र आव्हानको सूचना!!!

७६/७७ 01/08/2020 - 13:31

Pages