FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

भूल सुधार सम्बन्धी सूचना

७६/७७ 01/02/2020 - 21:05

सडक स्तोरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।।

७६/७७ 12/26/2019 - 11:47

औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ- पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/05/2019 - 16:24

औषधी तथा सर्जिकल्स सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ- पत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/05/2019 - 16:24

आन्तरिक कर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् तथा निकासी सम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 08/18/2019 - 14:31 PDF icon ढुंगा बालुवा.pdf, PDF icon naya patrika_Aug_16-14.pdf

यक्ले बगर झोलुु्ङ्गगे पुल निर्माण सामाग्री सम्बन्धि शिलपत्र दरभाउपत्र आव्हानको सूचना !

७५/७६ 06/08/2019 - 15:50

चुुलीथम्का-टिमु-निगालबास सडक स्तोरोन्नति सम्बन्धि बोलपत्र सम्बन्धि आव्हानको सूचना !

७५/७६ 04/11/2019 - 20:20 PDF icon KHANDADEVI GAUPALIKA4x31.pdf

कार्यालयको घेराबार निर्माण सम्बन्धि दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना ।

७५/७६ 03/17/2019 - 12:39

Cost estimate for the purchase of water tanker

७५/७६ 11/02/2018 - 14:00 PDF icon Cost estinate for the purchase of water tanker.pdf

Cost Estimate for the purchase of double cab pick up

७५/७६ 11/02/2018 - 13:59 PDF icon Cost Estimate for the purchase of double cab pick up.pdf

Pages